• Kızılırmak Mahallesi 1453.Sok. No:3/19 ATM İş Merkezi Çankaya/Ankara
  • Telefon

    0312 368 06 25

  • E-Mail @

    info@gumuscuelektrik.com.tr

POLİTİKAMIZ

POLİTİKAMIZ

 

        GÜMÜŞÇÜ ELEKTRİK İNŞAAT NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  olarak,

 

Ø  Politikamız, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.

 

Ø  Ülkemizde hızla büyüyen elektrik taahhüt sektöründe öncü kuruluşlardan biri olarak kalabilmek için müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğimizi,

 

Ø  Entegre yönetim sistemimizi gerekli tüm kaynakları sağlayarak sürekli iyileştireceğimizi,

 

Ø  Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı,

 

Ø  Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,

 

Ø  Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınacağımızı,

 

Ø  Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılmalarını sağlayacağımızı,

 

Ø  İşle ilgili yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayacağımızı,

 

Ø  Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı,

 

Ø  Tehlikeleri ortadan kaldırıp, İSG risklerini azaltacağımızı,

 

Ø  Firmamızda ve çalışma sahalarımızda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda en aza indiriceğimizi, atıklardan doğan kirliliğin önlenmesi için çalışmalar yapacağımızı

 

Ø  Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan yasal gereklilikleri sağlayacağımızı

 

Ø  Doğal kaynakların kullanımında çevreye saygılı olacağımızı,

 

Ø  Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapacağımızı, kaza ve acil durumun oluşması durumunda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulayacağımızı,

 

Ø  Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemi standardına uygun olarak oluşturulan dokümantasyonu uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlayacağımızı,

 

Ø  Metin Kutusu: POL 01					Rev. No:00					Rev. T: --

Çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak; yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çevre kirliliğini önleyeceğimizi ve tüm çalışma alanlarımızdaki performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,

 

taahhüt ederiz.                                                                                                                                           Genel Müdür

İBRAHİM GÜMÜŞCÜ    

 

Revizyon

Tarih

Sayfa

01

07.10.2020

Sayfa 1 / 1