• Hüseyingazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi No:51/7 06260 Mamak/Ankara Türkiye
  • Telefon

    (312) 368 06 25

  • E-Mail @

    info@gumuscuelektrik.com.tr

30-500 KV aralığında her gerilim kademesindeki enerji iletim hatlarının, tasarımından devreye alınmasına kadarki bütün aşamalarını, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde anahtar teslimi çözümlerle gerçekleştirmekteyiz.

Bu kapsamda; AG-OG şehir şebekeleri, kablo, iletken v.b. tüm malzemelerin temini ve montajı, havai hatların yer altına alınması, kazı, tranşe, kablo çekimi, abone kutuları ve bağlantıları, deplase ve demontaj işleri etüt ve tasarım resmi makamlara başvuruların yapılması ve takibi, enerji müsaadesinin alınması, hat etüdü, güzergahın harita, plan ve profillerinin hazırlanması, çevresel etki değerlendirme çalışmaları, zemin etütleri, hat projelendirme, direk tevziatı ve optimizasyonu işlerini yapmaktayız.

AG-OG  Yeraltı Enerji Hatları ve Şehir Şebekeleri